TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ HỢP TÁC XÃ

Trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước đã và đang quan tâm đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, tiêu chí số 13, cụ thể là phát triển kinh tế hợp tác xã đóng vai trò quan trọng, là bánh đà đưa nền sản xuất, kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang nền kinh tế tập thể, có quy mô và sản lượng lớn, tạo các liên kết đầu vào, đầu ra ổn định hướng tới phát triển bền vững. Kinh tế hợp tác xã góp phần đáng kể giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của tỉnh.

Với thế mạnh am hiểu các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho nông nghiệp-nông thôn, cho hợp tác xã và doanh nghiệp nông thôn cùng với mạng lưới kết nối với toàn bộ cơ quan của ngành nông nghiệp, Trung Tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn Và Hợp tác xã trực thuộc cơ quan chủ quản là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND các tỉnh trong việc tư vấn, hỗ trợ và phát triển thị trường cho các vùng nông thôn và hợp tác xã; hiện đang làm đại diện phân phối nhiều sản phẩm liên quan đến nông nghiệp cho các công ty đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… và nhiều công ty Việt Nam.

Các nội dung tư vấn:

 • Tư vấn thành lập mới hợp tác xã
 • Tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã
 • Tư vấn thành lập liên hiệp hợp tác xã
 • Tư vấn pháp luật về hợp tác xã
 • Tư vấn phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị
 • Tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã gắn với phát triển du lịch cộng đồng
 • Tư vấn thành lập hợp tác xã gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • Hỗ trợ lập dự án phát triển sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn, kết nối&giới thiệu sản phẩm công nghệ cho doanh nghiệp vừa&nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp
 • Tư vấn xây dựng các dự án mua sắm công nghệ, thiết bị cho nông nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ưu  đãi cho các hợp tác xã và doanh nghiệp
 • Tư vấn kết nối mua-bán thiết bị và công nghệ cho ngành nông nghiệp
 • Tư vấn viết các dự án cho các doanh nghiệp có nhu cầu liên
 • Tư vấn khảo nghiệm và thí điểm ứng dụng các sản phẩm công nghệ với vào sản xuất
 • Tư vấn thông tin thị trường & kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm công nghệ

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn và Hợp tác xã

 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Tòa nhà Cung tri thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Số 327 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Giám đốc trung tâm: Bùi Thanh Toàn
 • Điện thoại: 0243 5681 888
 • Hotline: 0984 253 888