Ngày 28/10/2022, Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (giai đoạn 2017 -2022). BBT vusta đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Phấn, xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi cùng bạn đọc.

tm-img-alt

Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng

PVGiai đoạn (2017-2022) hoạt động của Liên hiệp Hội đã để lại nhiều dấu ấn, xin ông cho biết những thành quả nổi bật nhất?

Ông Phan Văn Phấn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 8/8/1994. Sự ra đời của Liên hiệp Hội là bước phát triển rất quan trọng nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, thực hiện xã hội hoá các hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Suốt 5 năm qua, hoạt động của Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên đã tiến thêm một bước mới về công tác tập hợp trí thức, về xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, về tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học, đóng góp ý kiến, tham luận tại các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học… Trong đó, Liên hiệp Hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động như: tập hợp, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng trên toàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2021; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học – kỹ thuật, duy trì các mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài tỉnh.

Ở hoạt động nào cũng để lại những dấu ấn nhất định, vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội vì thế ngày càng được nâng cao trong đời sống xã hội.

tm-img-alt

Liên hiệp Hội Lâm Đồng đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021

PV: Tập hợp, tôn vinh trí thức là nhiệm vụ quan trọng, Liên hiệp Hội đã đạt được kết quả cụ thể nào, thưa ông?

 Ông Phan Văn Phấn: Gần 30 năm xây dựng, trải qua 5 nhiệm kỳ, đến nay Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tập hợp được 39 tổ chức thành viên với 10.768 hội viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực KHCN, giáo dục – đào tạo, y tế, xây dựng, văn hóa, thể thao, du lịch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tư vấn pháp luật, phát triển nhân lực…

Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của từng hội thành viên, Liên hiệp Hội thực sự là cầu nối để các tổ chức thành viên gặp gỡ, phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học mang lại hiệu quả, chất lượng, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện, chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức tỉnh góp tiếng nói, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong 5 năm, Liên hiệp Hội đã tham mưu tổ chức 3 lần gặp mặt đội ngũ trí thức với hơn 300 trí thức tiêu biểu tham dự. Đây là dịp ghi nhận, biểu dương trí thức KHCN có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời để đội ngũ trí thức bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tham mưu, đề xuất, hiến kế những giải pháp phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Hoạt động tập hợp và tôn vinh trí thức tiêu biểu đã tạo nên khối đoàn kết, cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức KHCN tiếp tục phát huy trí tuệ, sức sáng tạo tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức KHCN góp phần vào sự phát triển.

tm-img-alt

Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học năm 2021

 PV: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN phục vụ sự phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội, ông cho biết rõ hơn về những hoạt động này?

Ông Phan Văn Phấn: Thời gian qua, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện rất nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các hoạt động này đã được ứng dụng vào thực tế đời sống, sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực. Liên hiệp Hội đã tham gia và tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nhiều hội thảo về các vấn đề đặt ra của tỉnh. Tại các diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đã thẳng thắn trao đổi và đề xuất một số giải pháp như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất các loại cây giống và kỹ thuật canh tác; chuỗi liên kết 4 nhà (nhà nông – nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp) và thị trường; vấn đề nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, về nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp…

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội đã tiến hành xây dựng đề cương và thực hiện đề tài khoa học cấp bộ “Phục hồi, phát triển và chuyển giao cây cà phê chè Moka có năng suất, chất lượng cao cho bà con dân tộc thiểu số xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”, thực hiện trong 2 năm (2022-2024).

Các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đã thực hiện hơn 400 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN, nghiên cứu khoa học, tổ chức gần 200 hội thảo khoa học, tọa đàm, tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, chuyển giao KHCN; xét chọn hơn 200 giải pháp sáng kiến ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ ứng dụng có hiệu quả và giá trị ứng dụng thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Với những đóng góp của mình, năm 2019, Liên hiệp Hội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

tm-img-alt

Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 năm 2022

 PV: Thưa ông, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những giải pháp nào sẽ được Liên hiệp Hội chú trọng từ nay đến năm 2025?

 Ông Phan Văn Phấn: Với vai trò là nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức góp phần đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, từ nay đến năm 2025, Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới ở tầm cao hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập.

Cụ thể là, tiếp tục phát triển các Hội Khoa học Kỹ thuật đến các huyện, thành phố trong tỉnh; phát triển mới những hội nghề nghiệp về KHCN ở những nơi, những ngành có điều kiện. Tổ chức nhiều diễn đàn tri thức, hội thảo khoa học, hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng KHCN, hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng các cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, tổ chức các loại hình dịch vụ phù hợp. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp theo hướng chuyên môn, chuyên sâu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Đề cao ý thức trách nhiệm, tận tụy đóng góp sức lực và trí tuệ của trí thức KHCN Lâm Đồng, đưa KHCN gắn với sản xuất công – nông – lâm nghiệp, du lịch – dịch vụ, tạo nên những bước tăng trưởng mới.

Trả lời