Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Ngoài các thành viên trong Ban Thường trực và cán bộ của Liên hiệp Hội Bình Dương, còn có các đại biểu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Uỷ ban Mặt trận; Sở KHCN; Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương…

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương Lai Xuân tặng quà giao lưu với lãnh đạo Liên hiệp Hội Phú Yên

Về phía LHH Phú Yên cớ ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên cùng các lãnh đạo cơ quan Thường trực và cán bộ các phòng, ban chuyên môn có liên quan.

Buổi giao lưu học tập kinh nghiệm được tổ chức trong không khí cởi mở, chia sẻ và đoàn kết giữa hai đơn vị. Tại buổi giao lưu, hai bên đã có những trao đổi về kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu khoa học, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, công tác tổ chức Hội thi và Cuộc thi, xuất bản ấn phẩm (Tạp chí; Bản tin) trong công tác tuyên truyền…

Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các dự án quan trọng.

Sau buổi giao lưu, lãnh đạo hai Liên hiệp Hội mong muốn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, nhằm ngày càng đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để xây dựng phát triển tổ chức Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh…

Trả lời