Ngày 19/10, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

tm-img-alt

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì lễ công bố QĐ.

Ngày 28/6/2022,Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Quyết định số 634-QĐ/TU về thành lập và chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh,đồng thời quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Hà Giang trong thời gian qua và kỳ vọng Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ là cầu nối tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, kết gắn trực tiếp giữa Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức của tỉnh; đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Liên hiệp Hội có trách nhiệm tăng cường sự phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh,tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Đề án đánh giá thực trạng, xây dựng đội ngũ trí thức, phát huy vai trò của trí thức KH&CN đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng Đoàn Liên hiệp Hội tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Hồng Kỳ đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Tỉnh ủy, tiếp thu tất cả các ý kiến, nhiệm vụ mà Lãnh đạo Tỉnh ủy giao cho, đồng thời hứa với Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tổ chức Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh thực sự vững mạnh; lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam giao cho; làm tốt công tác tập, phát huy vai trò của trí thức KH&CN, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới./.

Bài viết được đăng trên trang của Trung tâm tư vấn phát triển Nông thôn và Hợp tác xã

Trả lời