Từ ngày 13-21/10, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy Ban Nhân dân huyện Bình Tân và Tam Bình tổ chức hội nghị tập huấn Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IX, năm 2022 – 2023.

Gần 400 đại biểu đã được nghe báo cáo viên hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký và viết bảng mô tả giải pháp; giới thiệu một số nguyên tắc đổi mới sáng tạo; triển khai các thể lệ quy định về Hội thi và chia sẻ, hướng dẫn phương pháp sáng tạo, phương pháp tìm kiếm ý tưởng mới.

tm-img-alt

Đại biểu tham dự Hội nghị

Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội thi đề nghị các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng, các công đoàn cở sở tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện và hướng dẫn các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại đơn vị và trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia hội thi bằng việc làm thiết thực; lựa chọn các giải pháp có tính mới, sáng tạo và hiệu quả ứng dụng cao để tham gia Hội thi. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; góp phần tăng năng suất, hiệu suất lao động, tạo sức lan tỏa, ứng dụng cao; đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị, ngành và địa phương.

Trả lời