Ngày 13/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Hợp tác xã và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

tm-img-alt

Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào dự thảo một số luật Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều (trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều). Dự thảo Luật Hợp tác xã bổ sung đối tượng điều chỉnh, gồm: Tổ hợp tác và Liên đoàn Hợp tác xã, bãi bỏ 4 Điều, sửa đổi 70 Điều, bổ sung 50 Điều. Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) gồm 7 chương, 80 điều.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến bổ sung vào dự thảo các luật, như: Việc lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì thực hiện theo Luật Quy hoạch và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và từng dự án để xác định quỹ đất công nghiệp đã đầu tư kết cấu hạ tầng cho thuê đất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX tiểu thủ công nghiệp; bổ sung các dự án xây dựng khu vui chơi, giải trí, công viên, vườn bách thú, vườn bách thảo, vườn thực nghiệm, sân golf trong danh mục cụ thể; sửa đổi độ tuổi về 18 tuổi trở lên đối với thành viên HTX theo Luật HTX hiện hành; đề nghị về xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Điều 18, cần nghiên cứu xử lý theo hướng hành vi vi phạm, không nên ghi chung chung dẫn đến việc ban hành một nghị định xử phạt khác không phù hợp…

Trên cơ sở các ý kiến, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các nội dung có liên quan đến các dự thảo luật để báo cáo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Trả lời