Từ ngày 03-07/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp Đào tạo bồi dưỡng, học viên đã được nghe T.S Phan Tùng Mậu, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao chia sẻ những kiến thức chung về hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội ; các phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ Tư vấn phản biện và giám định xã hội; trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tư vấn phản biện, phản biện xã hội; những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chia sẻ về hoạt động tư vấn phản biện và giám sát xã hội của mặt trận tổ quốc; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn.

Năm 2021, lần đầu tiên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tư vấn phản biện và giám định xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chỉ tổ chức học trực tuyến nên còn nhiều hạn chế về kỹ thuật, đường truyền…

Năm 2022, tiếp tục được UBND tỉnh tín nhiệm giao tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng, Liên hiệp Hội tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng với đối tượng mở rộng hơn, gồm cán bộ công chức các huyện, thành phố và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn. Qua những buổi đầu học tập, thảo luận, các học viên đều rất hào hứng học tập, và trao đổi thảo luận các nội dung liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; đồng thời đánh giá cao nội dung cũng như chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.

Trả lời