Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Quy chế làm việc của Vusta (gọi tắt là Quy chế) thay thế cho Quy chế ban hành năm 2001 không còn phù hợp. bộc lộ nhiều hạn chế, nhiều nội dung không sát với thực tiễn hoạt động.

Dự thảo Quy chế gồm 9 Chương và 34 Điều, quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc của Cơ quanVusta…

tm-img-alt

Nguyên PCT kiêm TTK Vusta K7 Phạm Văn Tân phát biểu

tm-img-alt

Nguyên PCT Vusta K7 Phan Tùng Mậu phát biểu

tm-img-alt

Nguyên PCT Vusta K7 Nghiêm Vũ Khải phát biểu

tm-img-alt

Nguyên PTTK kiêm TB KHCN &MT Vusta Lê Duy Tiến phát biểu

tm-img-alt

Trưởng ban Ban TVPB &GĐXH Vusta Bùi Kim Tuyến phát biểu

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng Quy chế về quy định trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc và mối quan hệ công tác quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch; Phó Chủ tịch; Tổng Thư ký; Mối quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Quan hệ công tác giữa Phó Chủ tịch phụ trách, Tổng Thư kí và Trưởng các đơn vị; Quan hệ công tác với Đảng ủy và các tổ chức chính trị – xã hội củaVusta; Quan hệ công tác với Ủy ban Kiểm traVusta; Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng Cơ quan Vusta; Trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc của trưởng các đơn vị; Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng các đơn vị; Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, nhân viên. Thủ trưởng cơ quan; Quy chế thông tin, báo cáo, bảo mật và chế độ làm việc; Quy chế lập và thực hiện kế hoạch công tác tổ chức họp, hội nghị… còn nhiều điều cần xem lại, chỉnh sửa, bổ sung sao cho phù hợp với thực tế đặc thù, vị trí của Vusta…

Kết thúc hội thảo, Tổng Thư kí Vusta Nguyễn Quyết Chiến đã cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu đầy tâm huyết vào Dự thảo bản Quy chế của các đại biểu tham dự hội thảo với tinh thần trách nhiệm cao. Tổng Thư kí Vusta Nguyễn Quyết Chiến giao cho Ban Tổ chức và Chính sách hội tập hợp, lắng nghe, chắt lọc các ý kiến để hoàn thiện bản Quy chế trước khi trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định./.

Trả lời