Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.

Tham dự Lễ ký kết có TS. Phí Vĩnh Tường, Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Ths. Trương Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của 2 cơ quan.

tm-img-alt

Bản thỏa thuận hợp tác với mục tiêu phối hợp, liên kết chặt chẽ và hợp tác giữa hai bên trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện chính sách, công tác đào tạo cán bộ khoa học xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang; tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học của Viện tham gia nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Bắc Giang.

Về nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới sẽ phối hợp phân công chuyên gia, hoặc đầu mối kết nối với các chuyên gia thuộc các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia tư vấn xây dựng các chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ; chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành. Hỗ trợ Liên hiệp hội công bố các nghiên cứu trên Tạp chí những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới; cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia cho Liên hiệp hội; tư vấn, hỗ trợ thực hiện các hoạt động sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hoá cấp tỉnh, cấp quốc tế tại địa phương; cử cán bộ tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị thông tin chuyên đề cập nhật  kiến thức ngắn hạn về kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế do Liên hiệp các hội tổ chức …Liên hiệp hội có nhiệm vụ tạo điều kiện cho các nhà khoa học của Viện tham gia đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội. Phối hợp đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Bắc Giang; tạo điều kiện thuận lợi để Viện giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ tại tỉnh thông qua các hình thức như: Tổ chức, tham gia hội thảo, toạ đàm, triển lãm v.v…; hoặc cử các đoàn đến tham quan, nghiên cứu, trao đổi tại Viện; phối hợp các cơ quan, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong trên địa bàn tỉnh tiếp nhận chuyển giao, áp dụng các kết quả nghiên cứu của Viện góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phối hợp cùng với Viện tham gia xây dựng các văn bản do Liên hiệp hội tham mưu trình UBND tỉnh ban hành.….

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu hợp tác đề ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của hai bên và đề nghị các phòng ban trực thuộc của hai bên sẽ xây dựng nội dung cụ thể các nhiệm vụ phối hợp theo từng năm để các hoạt động hợp tác sớm được triển khai./.

Trả lời