Sáng ngày 16/9/2022, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo khoa học.

Phản biện “Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ” (Kế hoạch).

Tham gia Hội thảo có các thành viên Hội đồng phản biện, cơ quan Liên hiệp hội và đại diện cơ quan soạn thảo là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội  tỉnh Nguyễn Văn Phát chủ trì hội thảo

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, dự thảo được xây dựng công phu, bố cục phù hợp, trình bày ngắn gọn, tương đối rõ ràng, mạch lạc. Tuy nhiên, kết cấu, nội dung của từng phần cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cung cấp thêm các thông tin, số liệu nhằm đảm bảo Kế hoạch đầy đủ hơn, tăng tính logic trong từng phần và toàn bộ Kế hoạch.

Cụ thể như: cần nghiên cứu lại và bổ sung một số nội dung để kết cấu phần thuyết minh Kế hoạch logic hơn; cần phân định rõ mục tiêu của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh ứng với mỗi giai đoạn 2025, 2030 từ đó xác định lại các mục tiêu cụ thể cho phù hợp và khả thi; đề nghị nghiên cứu đánh giá kỹ và chính xác về thực trang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh ở tỉnh ta hiện nay với các số liệu và địa chỉ minh chứng cụ thể, các chuỗi giá trị có hiệu quả và chỉ đánh giá với các chuỗi giá trị đầy đủ các yếu tố của chuỗi, từ đó đề xuất những công nghệ mới, số lượng và loại chuỗi giá trị chủ yếu trong Kế hoạch tránh tràn lan, thiếu hiệu quả…

Các thành viên Hội đồng phản biện cơ bản thống nhất với nội dung của Báo cáo nghiên cứu phục vụ phản biện do Liên hiệp hội chuẩn bị. Các chuyên gia, nhà quản lý đã đưa ra những nhận xét, đánh giá làm rõ các quan điểm một cách thẳng thắn, khách quan.

Sau hội thảo, Liên hiệp hội sẽ hoàn thiện báo cáo phản biện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, gửi cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện Kế hoạch theo quy định./.

Bài viết được đăng trên trang của Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn và hợp tác xã

Trả lời