Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức chuyển giao nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của Liên hiệp hội và các hội thành viên được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, cải thiện sinh kế, ông Thái Văn Tào – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết.

tm-img-alt

Chia sẻ thêm với vusta.vn, ông Tào cho hay, đầu năm 2022, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trong và ngoài tỉnh; Quan tâm thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, khơi dậy được sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Thường trực Liên hiệp hội và các Hội, nhờ đó các hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội trong những tháng đầu năm 2022 đã đạt được thành tựu đáng kể, nhiều hội như: Chữ thập đỏ, Đông y, Châm cứu, Khuyến học, Cựu Giáo chức, Liên Minh hợp tác xã, Sinh Vật Cảnh,… đã vận động nhiều tổ chức cá nhân đóng góp, hỗ trợ các nguồn quỹ phúc lợi và phát triển kinh tế với hơn 85 tỷ đồng, góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Bên cạnh đó, các hội thành viên và đơn vị thuộc hệ thống Liên Hiệp Hội còn đẩy mạnh công tác chuyên môn, tổ chức tốt các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, luật pháp, tham gia tư vấn phản biện, giám sát xã hội, phản ảnh dự luận, nêu gương điển hình người tốt thông qua kênh truyền thông, hội thảo, tập huấn, triển lãm, hội thi, cuộc thi, giải thưởng… vận động xã hội hóa các nguồn kinh phí đầu tư cho sáng tác văn học nghệ thuật, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học, xây dựng mô hình học tập, phát triển sinh kế trong cộng đồng,… qua đó phát huy vai trò của trí thức và các hội đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo được niềm tin đối với lãnh đạo tỉnh và xã hội, ông Tào cho biết thêm.

Điển hình như Chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tỉnh “Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long – Giai đoạn 1973-2018”; Chuyển giao ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Tập huấn Nâng cao năng lực cộng đồng và các tổ chức Chính trị – Xã hội trong việc tham gia bảo vệ môi trường; Hội thảo “Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Tầm nhìn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu”

Tuy nhiên, theo ông Tào thì ở một số Hội thành viên vẫn còn những hạn chế như chậm đổi mới phương thức hoạt động, chưa phát huy tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, để thúc đẩy hoạt động cho các hội; Chưa làm tốt công tác liên kết và phối hợp hoạt động giữa các Hội với các cơ quan chuyên ngành; Việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của hội viên chưa nhiều, Ban lãnh đạo hội thiếu chủ động đề xuất các nhiệm vụ, nên kết quả hoạt động còn khiêm tốn, chưa được như mong muốn.

Và để phát triển Liên hiệp Hội cả về chất và lượng, theo ông Tào cho hay, Liên hiệp Hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đó là hoạt động phổ biến kiến thức, ứng dụng tiến bộ KHCN; Tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần XI, năm học (2021-2022) và triển khai Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ lần thứ XII, năm học 2022-2023; tiếp tục vận động đến các tổ chức, cá nhân nghiên cứu sáng tạo để có giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần IX, năm 2022-2023, tổ chức khảo sát tình hình thuận lợi, khó khăn trong triển khai, tuyên truyền hội thi tại cơ sở. Triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” đến toàn thể CBCCVC Liên hiệp Hội và Hội thành viên.

Đặc biệt, đối với các hội thành viên sẽ tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Đẩy mạnh phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, đơn vị cấp xã và cấp huyện.

tm-img-alt

Tham gia các hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, phối hợp thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám sát xã hội theo kế hoạch giám sát năm 2022. Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động ở các cấp Hội theo tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước, tiếp tục liên kết, vận động các nguồn lực, vận động xã hội hóa trong các hoạt động hội phù hợp với nhu cầu thực tế và mở rộng thu hút hội viên tham gia, ông Tào chia sẻ.

Trả lời