Ngày 28/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộnglần thứ V, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

tm-img-alt

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc. Hoạt động phổ biến kiến thức được nâng cao về chất lượng, luôn đổi mới nội dung, hình thức Bản tin “Khoa học và cuộc sống”; duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải, cập nhật các hoạt động, sự kiện của tỉnh và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; chủ động phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh với 47 giải pháp tham gia dự thi. Về thực hiện Chương trình số 56 của Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được giao thực hiện 2 nhiệm vụ. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn xây dựng 4/10 mô hình khoa học sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; tổ chức 1/7 cuộc hội thảo thuộc các lĩnh vực nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

tm-img-alt

Đồng chí Trần Ngọc Thư, Phó chủ tịchLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao tặng bằngkhen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và thông tin thêm các hoạt động cụ thể của mỗi hội thành viên; đề xuất một số nội dung cần quan tâm trong công tác phát triển hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái… Các đại biểu cũng đã thảo luận, xem xét, nhất trí thông qua tờ trình về việc kết nạp thêm 2 đơn vị: Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trở thành Hội thành viên của Liên hiệp Hội tỉnh.

Nhân dịp này, ỉnh đã trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho 2 tập thể, 5 cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 1 cá nhân và công nhận 1 tập thể lao động xuất sắc; trao giấy khen của Liên hiệp Hội tỉnh cho 10 tập thể, 20 cá nhân thuộc các tổ chức Hội và đơn vị trực thuộc đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2021…

Trả lời