Ngày 5/7, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tổ chức hội nghị sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù có 11 cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, song đều quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, ngay từ đầu năm đơn vị Trưởng Khối đã phối hợp với đơn vị Phó Khối xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động tới các đơn vị thành viên trong Khối. Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động hướng dẫn, tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong cơ quan, đăng ký thi đua trong Khối và đăng ký với UBND tỉnh. Việc tổ chức ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua của các tổ chức, các tập thể, cá nhân được thực hiện ở tất cả các đơn vị. Qua đó, đã có 1 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, 1 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh và 9 cơ quan đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh trong năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối đã được khen thưởng: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội; có 117 Bằng khen được trao, trong đó có 28 Bằng khen của UBND tỉnh và 89 Bằng khen của Hội Trung ương; trao 37 Kỷ niệm chương của các ngành và có 4 đơn vị được khen thưởng “Tập thể hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy”. Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác.

Bên cạnh kết quả đạt được, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; tiếp tục hưởng ứng sâu rộng các Phong trào thi đua yêu nước; các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh và các Hội Trung ương phát động. Duy trì và phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị trong Khối, tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức Hội hoạt động có tính đặc thù. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến Khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Khối…

Trả lời