Sáng 1/7, Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa, lý, sinh học; tập hợp những cán bộ KH&KT làm công tác phân tích hoặc trong những lĩnh vực liên quan đến khoa học phân tích trong cả nước.

Cho đến nay, Hội đã có tổng cộng là 25 Chi Hội với tổng số là gần 900 hội viên -. Mỗi chi hội đã cử ra các cán bộ làm đại diện cho chi hội để tham gia Ban chấp hành trong Nhiệm kỳ VI. Ngoài các chi hội nêu trên, Hội còn có 2 bộ phận khác là Trung tâm Phân tích và Môi trường, Hội đồng biên tập tạp chí Hóa – Lý và Sinh học Việt Nam. Trong nhiệm kỳ V (2015-2021), Hội KHKT Phân tích Hoá – Lý và Sinh học Việt Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn, do không có kinh phí hoạt động, song trong nhiệm kỳ qua Hội cũng đã có những hoạt động đáng được ghi nhận. Trong đó, Hội đã tổ chức các hội nghị khoa học, các seminar có kết quả, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Hội cũng đã thực hiện được công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội… thông qua hoạt động của Trung tâm Phân tích và Môi trường và của các tập thể và từng cá nhân hội viên ở các chi hội, mặc dù mức độ còn hạn chế. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (LHH VN), TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHH VN đánh giá cao những hoạt động mà Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đặc biệt, Hội đã tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ các chi hội thành viên của Hội ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. “Đây là những hoạt động bám sát tôn chỉ mục đích của Hội, cùng với LHH VN tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, một lực lượng các cán bộ KH&CN mà ít hội của chúng ta có được”, ông Dũng nhấn mạnh. Ông Dũng tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ khắc phục các khó khăn cùng với các Hội thành viên và LHH VN thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tích cực tham gia hơn nữa các hoạt động nghiên cứu KH&CN, hoạt động của Hội và LHH VN. Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành mới gồm 55 thành viên. GS.TSKH Đỗ Ngọc Khuê được bầu làm Chủ tịch Hội; PGS.TSKH Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; GS.TSKH Đặng Vũ Minh làm Chủ tịch danh dự.

Trả lời