Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị VUSTA quan tâm triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

tm-img-alt

Đoàn công tác VUSTA làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên về nhiệm vụ phát triển đội ngũ trí thức và Hội thành viên.

Tại buổi làm việc, đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Hưng Yên; kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Theo đó, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Các hoạt động chuyên môn từng bước được mở rộng, đa dạng về hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động như: Tư vấn, phản biện xã hội; thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật; triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; hợp tác trong nước và quốc tế. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên ngày càng khẳng định được vai trò, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đến nay, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên có 14 hội thành viên với hơn 13 nghìn hội viên tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, khoa học đời sống và ứng dụng… Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

tm-img-alt

TS.NGƯT Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên.

TS.NGƯT Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên cho biết, Hội luôn nhận được sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, nỗ lực hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được giao. Hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Các chủ trương, chính sách và quyết định quan trọng của Trung ương, của tỉnh được đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến. Chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới… TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã đạt được và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên vì đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được phát triển.

Chủ tịch VUSTA cho rằng, tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm đến công tác của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, đó là kết quả của sự quan tâm đúng mức từ cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. “Các ý kiến phát biểu và những kiến nghị của tỉnh Hưng Yên được Đoàn công tác tiếp thu và kiến nghị đến các bộ, ngành liên quan xem xét”, TSKH Phan Xuân Dũng nói và khẳng định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên thực hiện các nội dung kết luận tại buổi làm việc.

tm-img-alt

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA tặng sách cho Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức trong tỉnh. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp trí thức tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Tỉnh ủy nhất quán quan điểm coi trọng vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, khoa học kỹ thuật, coi đây là nguồn lực đồng thời là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tư vấn, phản biện xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị VUSTA quan tâm triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh; tăng cường tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ tại tỉnh để tập hợp các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham dự, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi; tăng cường phối hợp giữa Đảng đoàn VUSTA với Tỉnh ủy theo hướng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Trả lời