(Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn và Hợp tác xã) Ngày 21 và 22/6, tại Hà Nội, Hội Thư viện Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Trần Thị Bích Huệ cho biết, Hội Thư viện Việt Nam đã hoạt động tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Hữu Giới tái đắc cử Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam nhiệm kỳ IV

Đặc biệt, Hội đã chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; đồng thời, tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật Thư viện, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Công tác thông tin – tuyên truyền, trưng bày, triển lãm sách báo và tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 với hàng trăm hoạt động, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; truyền bá tri thức trong cộng đồng dân cư; lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc, phát triển thư viện.

Mặc dù có nhiều thành tựu quan trọng song thẳng thắn nhìn nhận, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Trần Thị Bích Huệ cho hay, qua 15 năm hoạt động, vai trò và vị thế của Hội chưa được nâng lên như mong muốn. Các cấp chính quyền và lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác của Hội. Hoạt động mặc dù có một số đổi mới nhưng vẫn còn nghèo nàn, chưa thật sự hấp dẫn hội viên và khẳng định rõ vai trò, tác dụng của Hội đối với đời sống xã hội, sự phát triển của ngành Thư viện Việt Nam…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam Việt Nam khóa III.

Ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Hội luôn tìm tòi, đổi mới và sáng tạo trong triển khai thực thi nhiệm vụ. Luôn củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; trong chỉ đạo, điều hành, Ban chấp hành Hội đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như góp ý xây dựng Luật Thư viện, thúc đẩy hiện đại hóa công tác thư viện, bước đầu xây dựng trung tâm tri thức số, tiến hành chuyển đổi số trong công tác thư viện Việt Nam.

tm-img-alt

Ra mắt Ban chấp hành Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ IV

Đại hội đã tín nhiệm bầu 44 đồng chí vào Ban chấp hành Hội thư viện Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027). Ông Nguyễn Hữu Giới tái đắc cử Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam nhiệm kỳ IV. Phát biểu ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Hữu Giới cho biết, hướng tới 20 năm thành lập (2026), Hội Thư viện Việt Nam phát huy tinh thần “dân chủ – trí tuệ – đổi mới – sáng tạo”, góp phần phát triển ngành Thư viện bền vững.

tm-img-alt

Quang cảnh Đại hội

Nhân dịp này, Hội đã trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019-2021; Trao Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho 13 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2017-2021; Tặng Bằng khen của Hội Thư viện Việt Nam cho 20 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Trả lời