Chất lượng đội ngũ trí thức của Tây Ninh ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ngày 18/6, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

tm-img-alt

Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Tây Ninh; kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Theo đó, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

tm-img-alt

Quang cảnh Đoàn công tác VUSTA làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về nhiệm vụ phát triển đội ngũ trí thức và Hội thành viên.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Các hoạt động chuyên môn từng bước được mở rộng cả về hình thức, nội dung lẫn chất lượng.

Lĩnh vực hoạt động đa dạng như: Tư vấn, phản biện xã hội; thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật; triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

tm-img-alt

Bà Dương Thị Thu Hiền (quàng khăn), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Bà Dương Thị Thu Hiền (quàng khăn), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh ngày càng khẳng định được vai trò, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh có 18 hội thành viên, với hơn 8.900 hội viên, trong đó có 8 hội thành viên và 10 hội viên tập thể. Các hội thành viên được quan tâm củng cố theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

tm-img-alt

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA tặng bức tranh lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái.

Qua đó tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh cho biết, Hội luôn nhận được sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nỗ lực hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được giao.

Hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Các chủ trương, chính sách và quyết định quan trọng của Trung ương, của tỉnh được đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến.

Chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh đã đạt được và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh vì đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được phát triển.

tm-img-alt

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến thăm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch VUSTA cho rằng, tỉnh Tây Ninh đã rất quan tâm đến công tác của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, đó là kết quả của sự quan tâm đúng mức từ cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

“Các ý kiến phát biểu và những kiến nghị của tỉnh Tây Ninh được Đoàn công tác tiếp thu và kiến nghị đến các bộ, ngành liên quan xem xét”, TSKH Phan Xuân Dũng nói và khẳng định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh thực hiện các nội dung kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp trí thức tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

tm-img-alt

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, Tỉnh ủy nhất quán quan điểm coi trọng vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, khoa học kỹ thuật, coi đây là nguồn lực đồng thời là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Dịp này, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh.

TSKH Phan Xuân Dũng chia sẻ, qua buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh, đoàn công tác đã nắm bắt thông tin về hoạt động liên quan đến công tác trí thức trên địa bàn tỉnh; đồng thời đưa ra những kiến nghị liên quan cơ chế, chính sách phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ khoa học.

Theo Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, trong quá trình làm việc và nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ cũng như đóng góp trong quá trình phát triển của tỉnh đội ngũ khoa học vẫn chưa được ghi nhận và chưa được giao những trọng trách tương xứng hơn.

Do đó, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do TSKH Phan Xuân Dũng dẫn đầu làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh có ý nghĩa vô cùng to lớn. Qua đó, tạo động lực, điều kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm để đội ngũ các nhà khoa học phát huy sáng tạo, đổi mới, đóng góp hiệu quả hơn trong phát triển của tỉnh nhà.

Trả lời