Ngày 6/6/2022, Đoàn công tác của Trung ương do PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tại tỉnh Thái Nguyên.Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên; Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

tm-img-alt

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nổi bật: Tỷ trọng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 đạt 51,3%, cao hơn mức bình quân của giai đoạn 2011 – 2015 (đạt 35,4%). Đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP của tỉnh đạt 41,5% vượt mục tiêu đặt ra (mục tiêu đặt ra là 35%); số cán bộ khoa học trên 1 vạn dân của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015 – 2017 đạt trung bình 52 người/1vạn dân; giai đoạn 2018 – 2020 đạt trung bình 57 người/1vạn dân, vượt so với chỉ tiêu tỉnh đề ra là 15 người/1vạn dân; cao hơn so với bình quân chung của cả nước (trung bình cả nước đạt 11-12 người/1vạn dân); Thái Nguyên sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số; thực hiện hỗ trợ cho trên 20 doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 15 tỷ đồng; phê duyệt triển khai thực hiện 301 đề tài, dự án KH&CN các cấp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: cơ chế chính sách, quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo KH&CN; ứng dụng KH&CN của các doanh nghiệp FDI; phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; hiệu quả triển khai, sử dụng quỹ phát triển KH&CN của địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS  Phạm Quang Thao, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát triển, ứng dụng KH&CN; tập trung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để thu hút, động viên, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động KH&CN; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho hoạt động KH&CN…

Cũng trong chương trình khảo sát, Đoàn đã làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Mani Hà Nội – Thái Nguyên nhằm nắm bắt tình hình triển khai các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các doanh nghiệp FDI.

Hoàng Ngân

Bài viết được đăng trên trang Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn và hợp tác xã

Trả lời