Ngày 30-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. PGS.TS. Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Gia Lai chủ trì hội nghị

tm-img-alt

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố Pleiku, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Luật gia; Thường trực Liên hiệp Hội cùng một số trí thức liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung ý kiến vào một số vấn đề như quyền dân chủ của công dân; Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; quyền dân chủ để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, bày tỏ ý chí, nguyện vọng của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, các đại biểu quan tâm nhiều đến quyền của công dân; thông tin đến người dân qua các ứng dụng mạng xã hội,…. Sau buổi hội nghị, Liên hiệp Hội sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến và có báo cáo gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo.

Việt Bảo

Bài viết được đăng trên trang Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn và hợp tác xã

Trả lời