Ngày 01/6/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông đã có buổi gặp mặt với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông để chia sẻ, trao đổi, thảo luận về thực trạng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian vừa qua.

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có ông Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Liên hiệp Hội và ông Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ngoài ra còn có sự hiện diện của ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ tham mưu thuộc 02 đơn vị.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi làm việc

Được biết đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Chương trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025” do Liên hiệp Hội chủ trì trong năm 2022, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, hoạt động của hệ thống tổ chức kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã đã cho biết tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng thời hai bên tiến hành trao đổi một số nội dung cần quan tâm, những việc làm tốt và chưa tốt để thu nhận những tư liệu, củng cố thông tin làm cơ sở cho việc tư vấn, phản biện và giám định đề án nói trên, đảm bảo việc triển khai Đề án được tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Quốc Tiến

Bài viết được đăng trên trang Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn và hợp tác xã

Trả lời