Chiều ngày 25/5/2022, tại tỉnh Đắk Nông diễn ra Lễ ký kết “Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông”. Tham dự Lễ ký kết có tập thể lãnh đạo, đại diện các phòng, ban, trung tâm, chi cục của 02 của cơ quan.

tm-img-alt

Quang cảnh lễ ký kết

Nội dung Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội và Sở NN&PTNT về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tổ chức hội thảo và diễn đàn khoa học chuyên nghiệp; tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển các tổ chức Hội nghề nghiệp, xã hội – nghề nghiệp do Sở NN& PTNT tỉnh bảo trợ nhằm xã hội hóa sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Lãnh đạo hai bên đã thống nhất việc hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, thường xuyên cung cấp và trao đổi thông tin, báo cáo chuyên đề, định kỳ và đột xuất, quản lý hoạt động khoa học công nghệ nông nghiệp trong quá trình thực hiện nội dung hợp tác. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch hợp tác.

Đỗ Văn Khang

Bài viết được đăng trên trang Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn và hợp tác xã

Trả lời