Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, sáng ngày 17-5, lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt đại diện trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Phúc- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Phước Hiền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

tm-img-alt

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với đội ngũ trí thức tỉnh nhà – là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, biểu dương, tôn vinh trí thức; đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh cung cấp những thông tin về tình hình thực tiễn và định hướng những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh; đồng thời cũng là diễn đàn để trí thức bày tỏ ý tưởng, tham gia đóng góp cho tỉnh; góp phần tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức, xây dựng khối liên minh Công nhân – Nông dân – Trí thức và chung tay xây dựng Khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh,

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhắc nhở trí thức cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng phải cố gắng nỗ lực phấn đấu để trở thành là người dẫn dắt, những người định hướng, mở lối đi mới, luôn sáng tạo, khám phá ra tri thức mới và đem kiến thức, tri thức mới của mình áp dụng vào thực tiễn để phục vụ nhân dân. Trí thức phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, có tấm lòng yêu nước, thương dân, có chí khí và hoài bão, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các thế hệ qua các thời kỳ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định, khoa học công nghệ là nền tảng, là đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và đưa vào thảo luận trong tập thể lãnh đạo tỉnh để tìm ra các giải pháp giúp cho đội ngũ khoa học trí thức nói chung và nền khoa học tỉnh nhà ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa; đặc biệt là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã khái quát về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2021, những định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ trí thức khoa học; qua đó, mong muốn các nhà khoa học, trí thức là con em Quảng Ngãi trong và ngoài tỉnh hiến kế, đề xuất ý tưởng, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ký kết hợp tác với đại diện đội ngũ trí thức ngoài tỉnh là những người con quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

LHH Quảng Ngãi

Bài viết được đăng trên Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn và Hợp tác xã

Trả lời