Ngày 16/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cùng các đồng chỉ trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

tm-img-alt

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

phát biểu

Nội dung buổi làm việc tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy đối với hoạt động của  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cũng như công tác tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 93 – KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới , nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Báo cáo cho thấy, thời gian qua tỉnh ủy đã rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh.  Sau hơn 27 năm thành lập và hoạt động, Liên hiệp hội tỉnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đến nay, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh có 35 tổ chức thành viên (trong đó có 18 Hội chuyên ngành cấp tỉnh, 13 Hội huyện, thị, thành phố và 01 viện, 03 trung tâm); cơ quan Liên hiệp Hội Hà Tĩnh có 07 cán bộ biên chế. 02 hợp đồng và 01 cán bộ lãnh đạo đảm nhận chức vụ Chủ tịch chuyên trách. Bộ máy tại cơ quan có Văn phòng và 03 ban chuyên môn. Liên hiệp Hội Hà Tĩnh cũng có Đảng đoàn (thành lập 2009), tổ chức chi bộ và tổ chức công đoàn.

tm-img-alt

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu

Qua thảo luận cho thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện rất tốt các hoạt động, như: tư vấn, phản biện nhiều đề án, dự án cũng như góp ý vào nhiều dự thảo các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tổ chức truyền thông và phổ biến kiến thức cho nhiều người dân và địa bàn của tỉnh; tổ chức các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, triển khai nghiên cứu nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao.

tm-img-alt

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho Liên hiệp Hội Việt Nam nhân ngày 18/5

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức và Liên hiệp hội tỉnh. Đội ngũ trí thức tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồng thời là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

tm-img-alt

Đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà cho tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tới đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp hội tỉnh nói riêng, thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh sẽ ngày càng phát triển và có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng nhất trí các nội dung được trao đổi tại buổi họp của lãnh đạo tỉnh ủy, cũng như các ý kiến của đại diện các đơn vị chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam xung quanh các vấn đề về chính sách đối với Liên hiệp hội. Bên cạnh những thành tích đạt được,  công tác trí thức cũng như hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh cũng còn những khó khăn nhất định. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn mà tỉnh đề xuất.

TT

Trả lời