Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo Tư vấn phản biện Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.

tm-img-alt

Nội dung của Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quy định đối tượng hỗ trợ là người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú từ đủ 6 tháng trên địa bàn tỉnh thuộc 3 nhóm: Tự tạo việc làm tại chỗ; đi làm việc ở nước ngoài theo Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người chấp hành xong hình phạt tù; các đối tượng đi làm việc ở nước ngoài theo Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người chấp hành xong hình phạt tù.

Về chính sách hỗ trợ vay vốn, các đối tượng tự tạo việc làm tại chỗ sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng/lao động từ nguồn vốn giải quyết việc làm của tỉnh ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Các đối tượng đi làm việc ở ngước ngoài theo Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công, người thuojc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ vay 15 triệu đồng/lao đọng. Các đối tượng đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người Việt Nam  đi làm việc ở nước ngoài nhưng không thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi được hỗ trợ vay 12 triệu đồng/người.

Góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, Hội đồng Tư vấn phản biện đề nghị sở Lao động, Thương binh và xã hội bổ sung các căn cứ pháp lý, dự cần thiết để ban hành Nghị quyết; cần khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, việc làm giai đoạn 2025 – 2030; nhu cầu cần được hỗ trợ của lao động; đưa ra giới hạn độ tuổi được hưởng hỗ trợ; linh hoạt, tăng mức vay cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Sở Lao động, Thương binh và xã hội bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án giải quyết việc làm trong giai đoạn tới với mục tiêu tạo ra những đột phá mới, chính sách mới khắc phục tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, năng suất lao động thấp. Từ đó có giải pháp nâng cao trình độ, tay nghề lao động, tạo ra việc làm mới với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và của đất nước.

Ngọc Hân

Trả lời