Ngày 14/4/2022, nhiều trí thức, chuyên gia đầu ngành thuộc Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên tham gia đoàn khảo sát của tỉnh đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, hướng tuyến thực hiện Dự án đi qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đường bộ đoạn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)  – Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Chí Thạnh – Vân Phong trên tuyến cao tốc Bắc – Nam theo hình thức BOT có sự hỗ trợ của nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu. Mục đích đợt khảo sát để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ảnh hưởng, tác động trực tiếp việc thực hiện Dự án đến đời sống của nhân dân các địa phương nơi đường cao tốc Bắc – Nam đi qua. Trên cơ sở đó tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương gửi cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân nơi triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình khảo sát thực địa, đoàn được đại diện Ban Quản lý Dự án 7 – Đơn vị Chủ đầu tư báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường của Dự án. Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong có chiều dài 48.05km, đi qua địa phận tỉnh Phú Yên thuộc các huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa và thị xã Đông Hòa. Đường thiết kế với 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17m; vận tốc thiết kế 80km/h. Quá trình thi công đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Phú Yên còn thi công các công trình trên tuyến như: nút giao, cầu, hầm; các công trình phụ trợ: đường gom dân sinh, hầm chui, cải kênh mương, hệ thống an toàn giao thông; hệ thống chiếu sáng, các công trình phụ trợ khác và hoạt động công trường đổ thải. Dự án chiếm dụng khoảng 391,996 ha đất. Theo đó đất ở, đất vườn: 7,1804 ha; đất trồng lúa 2 vụ: 189,0286 ha; đất nông nghiệp khác: 25,5022ha; đất rừng sản xuất: 147,5678ha; đất quốc phòng: 0,1533ha; đất khác: 22,5638ha; ảnh hưởng đến công trình kiến trúc của các hộ dân dọc tuyến.

tm-img-alt

Quang cảnh đại diện Ban Quản lý Dự án 7 báo cáo với Đoàn khảo sát những nội dung liên quan đến tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua địa phận huyện Tuy An, Phú Yên.

Trong quá trình khảo sát thực tế, nhiều trí thức, chuyên gia thành viên trong đoàn đã thẳng thắn trao đổi với đại diện Chủ đầu tư những ý kiến tâm huyết. Qua đó yêu cầu chủ đầu tư cần làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến sự phù hợp của Dự án cao tốc Bắc – Nam khi đi qua địa phận Phú Yên, không gây xung đột với các quy hoạch đã được duyệt. Những tác động do chiếm dụng đất, đặc biệt là chiếm dụng vĩnh viễn đất thổ cư, đất nông nghiệp là tác động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân; tác động đến đa dạng sinh học do thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng. Việc ổn định đời sống của người dân ở nơi tái định cư cũng cần được đặc biệt quan tâm như: hạ tầng giao thông, điện nước, các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu học tập, khám chữa bệnh và sinh hoạt đời sống tinh thần của người dân. Các ý kiến cũng lưu ý làm rõ những tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án như: Quy mô, tính chất của nước thải sinh hoạt; Quy mô, tính chất của nước thải trong quá trình thi công xây dựng; Qui mô, tính chất của bụi, khí thải. Những tác động tích cực và tiêu cực của dự án giai đoạn thi công; giai đoạn vận hành, sử dụng đối với cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. Các biện pháp giảm thiếu tác động xấu đến môi trường nơi thực hiện dự án.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 7 – Đơn vị Chủ đầu tư đã lắng nghe, giải đáp nhiều ý kiến của chuyên gia đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của đoàn giám sát để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự án đảm bảo khi triển khai thực hiện hạn chế thấp nhất đến những tác động tiêu cực. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân nơi có dự án đường cao tốc đi qua. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hướng tuyến thực hiện Dự án đi qua địa phận tỉnh Phú Yên phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam, khi hoàn thành ngoài phục vụ giao lưu trực tiếp của tỉnh Phú Yên còn có vai trò là cửa ngõ hướng biển cho các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào cũng như Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Với những ý kiến tâm huyết của đội ngũ trí thức về Dự án tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận Phú Yên sẽ góp phần giúp Chủ đầu tư hoàn thiện Dự án một cách tốt nhất trong quá trình triển khai thực hiện./.

Thùy Trang

Trả lời