Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 vừa được tổ chức, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh (Liên hiệp hội) là một trong 30 đơn vị, địa phương xuất sắc trong toàn tỉnh được UBND tỉnh biểu dương, tặng bằng khen.

Mặc dù gặp khó khăn trong hoạt động do ảnh hưởng dịch covid 19 nhưng Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã nỗ lực củng cố tổ chức, nỗ lực hoạt động được các cấp ngành ghi nhận. Năm 2021, Liên hiệp hội đã kết nạp 2 tổ chức thành viên mới, thành lập thêm một tổ chức cấp huyện, từng bước năng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống. Liên hiệp hội tỉnh đã hoàn thành 02 chuyên đề nghiên cứu, triển khai 01dự án cấp tỉnh; 01 đề tài và 01 dự án cấp bộ với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng. Các tổ chức thành viên đã triển khai hơn 10 đề tài dự án về phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng. Trong đó nhiều dự án về ứng dụng chuyển giao mang tính tiên phong tại Hà Tĩnh.

tm-img-alt

Liên hiệp hội Hà Tĩnh là một trong những đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen, biểu dương tại Hội nghị tổng kết thi đua toàn tỉnh.

Nhiều hoạt động trong năm đã tăng cường cho công tác trí thức vận, góp phần vào xây dựng chính sách, động viên đội ngũ trí thức lao động, cống hiến. Tiêu biểu như tổ chức đánh giá đóng góp của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập tỉnh, tham mưu xây dựng thành công Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu Hà Tĩnh, góp ý cho tỉnh về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài…Với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội đã chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Bên cạnh đó, để đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền trong công tác tác xã hội, từ thiện, phòng chống dịch, năm 2021 Liên hiệp Hội  đã vận động kết nối, kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trao ủng hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền 1,860 tỉ đồng.

Đăng Khoa

Trả lời