Chiều ngày 15/4/2022, tại UBND tỉnh Phú Yên Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn,đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh về công tác đối với trí thức trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt
Quang cảnh buổi làm việc

Dự và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Thìn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; các Ban Đảng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Liên hiệp Hội và lãnh đạo Sở, Ban ngành tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khoa: Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên, báo cáo hoạt động của Liên hiệp Hội Phú Yên từ 2015 đến nay. Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức phát triển Hội trong tỉnh, công tác khoa học công nghệ, công tác thông tin, phổ biến kiến thức …đặc biệt sự đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh Phú Yên trong công tác tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đến nay, đội ngũ trí thức tỉnh Phú Yên đã tăng về số lượng, cơ cấu biến động theo hướng tích cực và chất lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ trí thức đã tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù còn gặp khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên, Liên hiệp Hội tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, tham gia tích cực, có hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đã có nhiều sáng tạo, đã động viên trí thức tham gia vào các hoạt động KH&CN của tỉnh. Hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được chú trọng, duy trì thường xuyên.

Công tác tổ chức các kỳ Hội thi Sáng tọa kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên-Nhi đồng đã thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia dự thi, chất lượng các mô hình, các giải pháp tham dự được nâng lên; nhiều mô hình, giải pháp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại các đơn vị, địa phương, của tỉnh và cả nước.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được triển khai hiệu quả, đã huy động, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, dự án quan trọng của tỉnh… Với những kết quả đã đạt được, vị thế và vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh được khẳng định, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu, trao đổi, thảo luận và làm rõ các vấn đề, xung quanh các nội dung về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Phú Yên đối với đội ngũ trí thức; việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, thực hiện quy chế phối hợp nhằm tập hợp tốt nhất đội ngũ trí thức; sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác huy động nguồn đầu tư cho các chương trình, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn…

Các đại biểu thảo luận để làm rõ thêm những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên trong thời gian qua cũng như sự đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong công tác tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; công tác vận động và tập hợp đội ngũ tri thức trong tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

tm-img-alt
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đại Dương – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng và có định hướng để thu hút đội ngũ tri thức và phát huy sự đóng góp của đội ngũ trí thức đối với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Những định hướng lớn của tỉnh trong đầu nhiệm kỳ này đều có sự tham vấn, đóng góp của đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, đội ngũ tri thức của tỉnh vẫn chưa phát huy hết vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh, mà cần có sự chủ động hơn nữa, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội Phú Yên tham gia các chương trình, hoạt động của Trung ương Hội để bồi dưỡng, cập nhật thêm kiến thức, kinh nghiệm trong các hoạt động phản biện xã hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam biểu dương kết quả mà Liên hiệp hội tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phan Xuân Dũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức; đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội…góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với kiến nghị của Liên hiệp Hội tỉnh, đồng chí ghi nhận và giao cho các đơn vị chuyên môn quan tâm giúp đỡ.

tm-img-alt
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Liên hiệp Hội Phú Yên
tm-img-alt
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp Hội Phú Yên

Cũng trong chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn,đã đến thăm và giao lưu với lãnh đạo, cán bộ CNVC Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên./.

Huỳnh Đức Thế

Trả lời