Chiều 17/4, Hội Khoa học hành chính Việt Nam triệu tập Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tham dự và chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên và thống nhất đổi tên Hội Khoa học hành chính Việt Nam thành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.

tm-img-alt

Quang cảnh  Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027,  Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đưa ra phương châm “Liên kết, gắn bó, sáng tạo, trách nhiệm”, “vì một nền hành chính  phục vụ nhân dân”.. Hội phấn đấu thành lập thêm ít nhất 10 chi hội ở những địa phương, vùng có tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển khoa học hành chính; xúc tiến và thúc đẩy thành lập Hội địa phương để các Hội này sẽ tham gia Hiệp hội Khoa học hành chính với tư cách là thành viên tổ chức.

tm-img-alt

Tân Chủ tịch Hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ khóa 2

Ngoài ra, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cũng phấn đấu mỗi năm triển khai nghiên cứu ít nhất 2 – 3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; một đề tài cấp nhà nước; tích cực tham gia và các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hiệp hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, Đảng xác định “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả”. 

Để thực hiện được điều này cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, giải quyết 3 yêu cầu cơ bản: Tổ chức nền hành chính quốc gia đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; kiểm soát và phát huy tính năng động của kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giải quyết tốt mối quan hệ Nhà nước – Thị trường – Xã hội.

tm-img-alt

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

“Song song với đó cần sử dụng và phát huy hiệu quả các sản phẩm của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và các thành tựu khác của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số quốc gia theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời hội nhập sâu rộng với quốc tế, tiến cùng thời đại văn minh của nhân loại”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam nêu rõ.

Ông Chiến lưu ý, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam là nơi tập hợp quy tụ những người cùng sở thích, hiểu biết, đam mê nghiên cứu khoa học hành chính. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự đảm bảo kinh phí, cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung tri thức, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học theo đặt hàng của Nhà nước. 

Đồng thời tạo sự đồng thuận, tư vấn góp ý, phản biện xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại vì nhân dân phục vụ góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam họp phiên thứ nhất để kiện toàn nhân sự. Kết quả, Ban Chấp hành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã bầu ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch gồm: ông Phạm Trí Thức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Phạm Quang Long, Giám đốc Trung tâm Phát triển nhân lực Vustar. Ban Chấp hành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cũng bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.. 

LH

Trả lời