Ngày 14/4, tại Hà Nội, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2022.

Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Duy Tiến – Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy – Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự hội nghị; hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng các Ban chuyên môn Công đoàn; Chủ tịch công đoàn bộ phận; các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2021.

tm-img-alt

Đồng chí Lê Duy Tiến – Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy – Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tóm lược kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó nhấn mạnh đến tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong đó có công tác công đoàn. Được sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Đảng ủy, Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong phòng, chống dịch Covid-19. Đổi mới phương thức hoạt động, điều chỉnh kế hoạch công tác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… được Công đoàn thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được Công đoàn quan tâm thực hiện tốt trong bối cảnh dịch bệnh. Trong năm 2022 cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của công tác Công đoàn trên tất cả các mặt công tác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với các báo cáo và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đề ra. Đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chia sẻ về các hoạt động của Công đoàn trong thời gian qua cũng như các nhiệm vụ sắp tới.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Thay mặt cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được trong năm 2021, và trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động năm 2022, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn Viên chức Việt Nam và hưởng ứng tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc. Duy trì hỗ trợ vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và lãnh đạo Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tặng Giấy khen của công đoàn cho đại diện các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến và đồng chí Lê Duy Tiến đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam là một hoạt động quan trọng, là cơ sở để việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại Công đoàn cơ sở ngày một hiệu quả. Đồng thời đưa Nghị quyết công đoàn các cấp bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của các đơn vị, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và khẳng định hơn nữa vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong ngành khoa học công nghệ.

HT

Trả lời