Ngày 09/03/2022 , tại Ninh Thuận, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 năm 2022.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh. Đồng thời giúp thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai.

tm-img-alt

Ông Lê Kim Hùng – Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc

Cuộc thi lần này, với mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội; thể hiện tinh thần sáng tạo, vai trò xung kích trên lĩnh vực KH&CN của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Trong Lễ phát động Cuộc thi, ông Lê Kim Hùng – Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi đã đề nghị để cuộc thi được phổ biến sâu rộng trong toàn tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động Cuộc thi sâu rộng, nhất là vận động các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp Đoàn tích cực chỉ đạo các nhà trường tham gia hưởng ứng Cuộc thi, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thể lệ và kế hoạch cuộc thi tới đông đảo giáo viên, học sinh, các đoàn viên tích cực tham gia là yếu tố mang tính quyết định đến kết quả của cuộc thi.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được nhiều sản phẩm mang tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng thiết thực trong đời sống và phục vụ sản xuất để đại diện tỉnh nhà tham dự Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 năm 2022 do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2022.

Trả lời