Để đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng các hoạt động KHCN đến với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh; trong các ngày 9, 16& 18/3/2022, lãnh đạo Liên hiệp Hội Bình Định đã có các buổi làm việc với một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn; Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trường Đại học Quy Nhơn).

Buổi làm việc đã bàn tới các hoạt động: Tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu về KH-CN tỉnh Bình Định lần thứ IV, năm 2022; Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2022; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII (2022-2023).

tm-img-alt

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Bình Định làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn

Là đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị này luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác NCKH, tích cực tham gia vào các hoạt động KHCN của tỉnh với hàng loạt đề tài thiết thực, hiệu quả mang tính ứng dụng cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng đã có những trao đổi với lãnh đạo của các đơn vị về phát huy lợi thế của công tác NCKH. Để ứng dụng rộng rãi, lan tỏa kết quả nghiên cứu giúp ích cho cộng đồng, hằng năm, các đơn vị quan tâm động viên, đôn đốc cán bộ đăng ký tham gia: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp trung ương; Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC); Tôn vinh Trí thức tiêu biểu về KH-CN của tỉnh…Với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ cho các trí thức tham gia hoạt động này. Trước mắt, các đơn vị cần rà soát lại các đối tượng của đơn vị mình đủ tiêu chuẩn tại quy chế xét chọn tôn vinh trí thức, hướng dẫn và đôn đốc để gửi tham dự Tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2022.

Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội đã đưa ra một số nội dung cần xem xét để sắp tới thực hiện Chương trình ký kết hợp tác về KHCN giữa UBND tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng gửi lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian qua đã cung cấp đội ngũ chuyên gia đầy tâm huyết, trách nhiệm tham gia vào công tác tư vấn phản biện, giám khảo chấm các Cuộc thi- Hội thi… Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong hoạt động KH-CN

Trả lời